USB DAQ کارت داده پردازی

ماژول USB DAQ برای خوانش انواع حسگرها و راه اندازی عملگرهای الکتریکی بکار می رود. این ماژول قابلیت خواندن سیگنال های آنالوگ و دیجیتال در بازه وسیعی از ولتاژهای استاندارد را داراست. مقادیر رقمی شده ورودی های آنالوگ براساس دستور صادر شده از طریق پورت USB به نرم افزار LAB VIEW یا نرم افزار تحت ویندوز منتقل شده و نمایش داده می شوند.

قابلیت/ کاربردها

  • خواندن انواع حسگرها
  • راه اندازی انواع محرکه های الکتریکی
  • خواندن ورودی جریان 4 تا 20 میلی آمپر
  • تولید سیگنال های آنالوگ و دیجیتال با مقدار مورد نظر
  • خواندن سیگنال های آنالوگ و دیجیتال با ولتاژهای مختلف
تولید کننده تجهیزات و مودم های مخابراتی

تماس