تماس با ما

دفـتـر مـرکـزی
تـهـران،گانــدی جـنـوبـــی
گانـــدی چـهـارم،پـــلاک 6
تلـفــن: 42872000-021
فکـس: 88649129-021

کـارخـانــه
کـرمـــان، منطـقـــه ویـــژه
اقــتــصــادی ارگ جــدیــد
تلـفــن: 43462171-034
فکـس: 43462172-034

مـرکـز تحـقیـق و تـوسـعه
کیلومتر 26 اتوبان تـهران
کـــرج پـــارک فــنــــــــاوری
اطـلاعـات و ارتـبــــــاطـات
تلـفــن: 42872000-021

با ما در تماس باشید