Makes the world smaller...

برند یوتل

برند یوتل به عنوان یکی از برندهای برجسته‌ی مخابراتی و فناوری ارتباطات در کشور معرفی می‌شود. تأسیس این برند مرتبط با تاسیس شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید در سال 1381 بوده است. از آن زمان، برند یوتل به عنوان نماینده‌ای از توانمندی و تخصص ایرانی در زمینه مخابرات شناخته می‌شود.

برند یوتل با پیشرفت‌های خود در توسعه تکنولوژی‌های مخابراتی، به تأمین نیازهای روزافزون مخابراتی کشور افزوده و توانسته است در بازار داخلی و بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. از ابتدای تأسیس تا به امروز، برند یوتل به پیشرفت و توسعه در عرصه مخابراتی ایرانیان افتخار می‌آورد و به عنوان یکی از نمادهای توانمندی و ارتقاء صنعت مخابرات در کشور به شمار می‌رود.

مودم‌های یوتل

4.5G

LTE Modem Router

GPON Modem

2.4 / 5.8 WiFi

VDSL Modem

ADSL Modem

نمایش جزئیات

خدمات پس از فروش

+98 21 42872000

تماس باما